Proč?

Cyklický život vznikl, protože bych ráda sdílela mé objevování přírody a kořenů. Celý svůj život cítím velkou úctu a sounáležitost s předky a s okolím kolem mě. Baví mě folklór český i lidové tradice jiných národů. Fascinují mě staré pohanské národy keltů, slovanů či germánů. Obdivuji různorodost planety a usiluji o to, aby se člověk v tomto jedinečném prostoru pro život choval udržitelně.

Proto Cyklický život.

Cyklické pojímání času poskytuje čas na regeneraci, ale i vrcholy kreativní energie. Plyne spolu s přirozenými změnami v přírodě, v rytmu ročních období. Cyklický život je kruh, kde energie získává různé podoby, ale stále proudí vyrovnaně od narození k smrti a zase narození.

Cyklické pojímání času
Nízké Tatry